Treball per projectesPodem definir el treball per projectes com una proposta d'ensenyament que permet assolir els objectius mitjançant un conjunt d'accions, interaccions i recursos planejats i orientats a resoldre un problema i a elaborar una producció concreta.

Treballar d'aquesta manera permet atendre millor els diferents interessos i possibilitats de l'alumnat. Es tracta que ningú es quede desconnectat de les tasques escolars i que cadascú trobe el seu lloc i la seua implicació en el projecte. Desenvolupar un projecte comporta canviar la relació entre l'ensenyament i l'aprenentatge i sobretot permet augmentar el caràcter procedimental del procés i fer-lo girar al voltant de la informació.

És per tot açò que l'activitat de producció final, entesa com a objectiu de cada projecte, engloba i dóna sentit a totes les activitats del procés de treball.

Cada nou projecte serà un motiu d'investigació, de recerca. Per tant, promourà l'aprenentatge per descobriment i l'autonomia de l'alumnat, ja que el professorat es converteix en un mitjancer que pot anticipar-los les dificultats i orientar-los davant dels entrebancs.

Aquesta metodologia afavoreix la individualitat de l'ensenyament. Permet respectar millor el ritme de treball i d'aprenentatge de cadascú i afavoreix la interconnexió dels nous aprenentatges amb els ja existents.Aquesta pàgina web ha sigut realitzada en Linux (Ubuntu) amb programari lliure.