Treball per competènciesVolem incorporar en la nostra tasca docent una nova manera de fer: el procés de reflexió i d'interpretació sobre la pràctica serà la pauta que permeta fer significativa la relació entre ensenyar i aprendre. És a dir, no partirem d'una programació prèvia que dirigisca el procés sinó que el treball de l'alumnat anirà desenvolupant-se segons les seus possibilitats, segons les seues capacitats, segons els seus nivells competencials.

Necessitem introduir un major contacte dels continguts acadèmics amb la realitat dels alumnes, del medi on viuen. El món que ens envolta canvia i cada volta més ràpidament. Els joves de hui necessiten uns instruments diferents als de la nostra joventut. Volem que el nostre alumnat siga competent en el màxim d'activitats bàsiques de la societat que li ha tocat viure.

Ens proposem aconseguir que la manera de treballar a l'aula reflectisca d'una forma més real les situacions quotidianes de la vida. Quan fem, aprenem. I destacarem la importància del procés, no a soles de l'adquisició del contingut. La metodologia que millor permet el treball de les huit competències bàsiques és el treball per projectes.Aquesta pàgina web ha sigut realitzada en Linux (Ubuntu) amb programari lliure.