Acció tutorialEl trànsit de primària a secundària és només un dels molts que l'alumne fa al llarg del seu transcurs pel sistema educatiu però és, segons afirmen els experts, el més dur. La tutorització intensa a què està sotmès en la Primària és dissol en Secundària, molts professors i professores més, noves instal·lacions, nous companys... i un moment psicològic especial (l'adolescència) són algunes de les causes.

Sabem que totes elles influeixen notablement en el treball de 1r de Secundària, fonamentalment, i procurarem pal·liar, almenys, les referides a la tutorització.

L'alumnat ha de "sentir" la coordinació de criteris de l'equip docent. Considerem que la unificació de criteris que durem endavant reduirà al màxim els dubtes o les dificultats que puguen sorgir en la integració de normes bàsiques, de convivència, d'orientació de l'alumne per a l'estudi...

L'assemblea d'aula serà l'òrgan gestor del grup i decidirà i resoldrà les qüestions de convivència, els problemes de relació entre alumnes i amb els professors que puguen aparéixer. Tot el professorat actuarà com a tutor del grup.Aquesta pàgina web ha sigut realitzada en Linux (Ubuntu) amb programari lliure.