Index

Geometria/Poligons/definició

Pàgines relacionades:

Polliedres
Triangles
Quadrilàters
Perímetres i àrees
Rectes i segments

Polígons

Un polígon es una figura geométrica tandaca formada per segments  consecutius no alineats anomenats costats.


Elements d'un polígon

Costat: cadacú dels segment que formen el polígon.

Vértex: Punt d'unió de dos segments.

Diagonal: segment que uneix dos vèrtexs no consecutius.

Perímetre: suma de la longiutd de tots els costats.

Angle interior: Angle format entre dos costats consecutius.

En polígons regulars
Centre: punt equidistant de tots els vètex i costats.

Apotema: segment que uneix el centre i la meitat d'un costat.

Radi: segment que uneix el centre amb un vèrtx.

Angle central: és el format per dos radis consecutius.

Circumferència circumscrita:  Circumferència amb el mateix centre i radi que el polígon. Si una circumferència està circumscrita a un polígon, el polígon està inscrit en la circumferència.

Circumferència inscrita: Circumferència amb el mateix centre que el polígon i radi igual a la apotema. Si una circumferència està inscrita en un polígon, el polígon circumscriu a la circumferència.
Classificació dels polígons:

complexe
simple
ComplexeCòncauIrregular
SimpleCòncauIrregular
ConvexRegular
Irregular
         
Complexe:  si té dos o més dels seus costats que s'intersecten (tenen un punt en comú)
Simple: si cap arista intersecta en altra
Còncau: Si podem dibuixar una recta que talle més de dos costats.
Convex: si és impossible tallar més de dos costats amb una recta.
Regular: si tots els costats i angles tenen la mateixa mida.

Exemples:
Complexe, còncau i irregular

Còncau, simple i irregular

Simple, convex i regular